Kullanıcı arayüzü ve iş süreçlerinin yönetimi için zaman ve mekan bağımsızlığını sağlaması açısından ERP yazılımları işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Her işletmenin gelir ve gider takibi gibi süreçleri hatasız bir şekilde takip edebilmesi sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. Ön muhasebe yönetiminde öne çıkan özelliklere baktığımızda; alacaklar ve ödemeler, kasa ve banka giriş çıkışlar takibi ve masraf takibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun vadeli bir yönetim anlayışı için faturaların kesildikleri andan itibaren alacakların tahsil edildikleri ana kadar gerçekleşen bütün işlemlerin takip edilmesi, gerekmektedir. Bu noktada Verisel Bilgi Teknolojilerinin sunmuş olduğu muhasebe yönetim programı işletmelere kolay bir takip ve hız kazandırmaktadır.

Ön muhasebe programının içeriğine bakıldığında; stok ve envanter takibi, fatura takibi, çek ve senet takibi, masraf ve gider takibi, cari hesap takibi, analiz ve raporlama modülü, tedarikçi hesap takibi, personel hesap takibi yer almaktadır. Ön muhasebe kayıtlarının tutulması esnasında meydana gelebilecek herhangi eksik ve hatalı bir verinin önüne geçebilmek için ERP yazılımı kullanmanın önemi oldukça büyüktür.

Verisel bilgi teknolojileri muhasebe programıyla istenilen kadar kayıt açılabilir, alt hesap açılabilir, önceki dönemlere ait devirler yapılıp yeni dönem başına aktarılabilir, gelir, mali tablo ve mizan istediğiniz şekilde tanımlanır ve tarihine göre kayıt edilebilmektedir. Kısacası ön muhasebe yönetimi satış, , finans, satın alma, depo ve stok gibi tüm süreçleri online olarak takip edebileceğiniz en hızlı yazılımdır. Muhasebenin yanı sıra ERP, e-fatura programları, e-ticaret entegrasyonlarına sahip Verisel Bilgi Teknolojileri güçlü referansları ile ideal çözümler sunmaktadır. Teknoloji çağına ayak uydurmanın en kolay yolu olan Verisel Bilgi Teknolojileri rakiplerinizden bir adım önde olmanız için sizi destekler. Programa ait tüm güncellemeler otomatik yapılmakta bu da zaman kaybının önüne geçmektedir.

Ön muhasebe yönetiminin sunduğu kolaylıklar şu şekilde sıralanabilir: nakit para ve likitide güncel olarak kontrol edilir, buna bağlı olarak da alacak ve ödemeler planlanır. Ürünlerin stok takibi belli periyotlarla yapılır. Geciktirildiğinde yasal yaptırımları olacak vergi ödemeleri takip edilerek tarihi geçmeden ödenmesi sağlanır.