bg_image

Üretim Yönetimi

Bir işletmeye ait, mevcut sisteminde var olan ürünleri, insan gücü, makine kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirip talep gören ürünü istenilen zaman ve maliyette üretmek demektir. Üretim süreci boyunca kaynakların planlı ve verimli bir şekilde yönetilip hem maliyet ham de zaman açısından karlılık elde etmek için üretim yönetimi yazılımlarından faydalanılabilir.

Üretim yönetiminin amaçları arasında; farklı kişilerin sorumluluğunda olan üretim sistemlerinin geliştirilmesi bunlardan bir tanesidir.

Mal ve hizmet üretiminin kalite standartlarıyla birlikte ayrılan bütçeye de uygun olması gerekmektedir.

Kullanılan insan gücünde en üst düzey verimi sağlayabilmek için iş gücünden maksimum oranda en verimli şekilde yararlanılmaktadır.

Üretim yönetimi mevcut üretim kapasitesi ile doğru kalite, doğru zaman ve maliyet işlevlerinin belirlenmesi en iyi üretim sonucunu verecektir.

Bir işletmeye ait üretim yönetiminin altında ilk öncelik ürün tasarımı ve geliştirmedir. Bunu tedarik zinciri yönetimi, üretimi planlama, kontrol, teknoloji yönetimi ve depo yönetimi gibi üretim süreçleri takip etmektedir ve bu sayılanların hepsi üretim yönetimi kapsamındadır. Bunlarla birlikte ürün depolama, pazara hazırlama ve çevre dostu üretime yönelik ayrıntılar da üretim yönetimi başlığı altında değerlendirilmektedir.

Yapılan üretim ve hizmetten kâr elde etmek firmalar için önem arz etmektedir. İşletmelerin sabit giderleri olduğu gibi değişken gider ve gelirleri vardır. Sabit giderler; firmaların, işletmelerin belli bir düzende sürekli olarak ödedikleri fiyatlardır. Bunlar üretimden bağımsızdır. Örnek olarak sigorta ücretleri, personel maaşları verilebilir.

Değişken giderler ise üretim ve hizmette rol oynayan giderlerdir. Bir firmada hedeflenen üretimden daha fazla ürün üretilmiş ise bun değişken giderin artması demektir.

Verisel Bilgi Teknolojileri üretim yönetimi ile zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayabilirsiniz. Verisel bilgi teknolojileri üretim yazılımı kullanarak giren ve çıkan malzemeler alt reçeteleriyle birlikte tanımlanabilir. Aynı zamanda maliyet hesaplatabilir, çalışanların performans ve üretim primleri takip edilebilir. Farklı sektörlerde üretim yapan birçok firma tarafından verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Online olarak stok kontrolleri yapabilmek, kalite kontrollerini en hızlı şekilde yapabilmek, sipariş ve ürün teslimiyle ilgili tarihleri takip edebilmek, gelişmiş üretim raporları elde edebilmek için Verisel Bilgi Teknolojilerini tercih etmelisiniz.