Genel muhasebe yönetimi üretim ve ticaret yapan, hizmet sunan işletmelerin yönetimsel alanda tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmiştir. Verisel bilgi teknolojileri ile muhasebe yönetimlerinizi sorunsuz bir şekilde tek sistem üzerinden istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz.

Firmalara mali tablo çıkarmayı, gelirleri kontrol altında tutmayı, satış ve fişleri depolamayı ve diğer muhasebe işlemlerini yönetebilmek için geliştirilen program muhasebe planlarını hazırlayarak gelir gider tablolarını takip edebilmeyi bunlarla birlikte şubeleri yönetebilmeniz için geliştirilen Verisel bilgi teknolojilerinin sunduğu muhasebe yazılımı sayesinde dışardan destek almaya gerek kalmamaktadır. Bakım, onarım ve güncelleme gerektirmemektedir. Sunduğu bulut teknolojisi ile internetin olduğu her yerden sistemi yönetilebilmektedir. Herhangi bir donanım masrafı gerektirmediği gibi teknik sorunlar açısından da sorun oluşturmamaktadır. Basit kullanım sunan ara yüzü ile istenilen kadar dönem açma ve bu dönemlerle entegre veya manuel şekilde kayıt oluşturma imkanı, sınırsız alt hesap açma, dönem hesap devirlerini kolay bir şekilde yapabilme, beyanname oluşturma ve kaydetme işlemleri program üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Stok yönetimi ve üretim maliyet yönetim modülleri entegrasyonu ile gider hesaplarının oluşturulması ve maliyet kayıtlarının muhasebeleştirilmesi sağlanabilmektedir. Bütçe yönetimi entegrasyonu ile finans ve gider bütçelerinin planlarını karşılaştırılması, insan kaynakları entegrasyonu ile aylık personel giderleri ve tahakkukların muhasebeleştirilmesi, muhasebe kayıtlarından, henüz ön muhasebeye entegre olmamış belgelerin ve kredi ödeme planlarına dair resmi nakit tabloları hazırlama kolaylığı da sunmaktadır.

Bilançoları kontrol etmek, verilerinizi güvenle korumak, kar zarar tabloları ile hesapları kontrol altında tutmak, şubeler ve çalışanları online olarak yönetebilmek, personele ait bilgileri tek bir sistem üzerinden yönetebilmek, yıllık değerlendirmelerinizi kolaylıkla yapabilmeniz için Verisel Bilgi Teknolojilerini tercih etmelisiniz. Genel muhasebe modülü,  muhasebe belge dökümleri, kontrol listeleri, KDV raporları, tahsilat ödeme raporları gibi birçok hazır rapor sunmaktadır. Kolay kullanımlı sihirbazlar yardımı ile Excel, PDF gibi farklı ortamlara da rahatlıkla aktarılabilmektedir. Bunlarla birlikte satış yönetimi, perakende yönetimi, fatura kontrol, insan kaynakları yönetimi ve stok yönetimi gibi modüllerle de entegrasyona sahiptir. Tüm bu özellikleri içinde barındıran program Verisel Bilgi Teknolojileri sayesinde işletmenize hız kazandırıp diğer firmalar içerisinde öne çıkmasını sağlayabilirsiniz.